Monikulttuurikeskus Glorian esittely

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille.

Gloria toimii tasa-arvon puolesta, rasismia ja ennakkoluuloja vastaan tekemällä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä järjestämällä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia monikulttuurisuudesta. Monikulttuuristen ja etnisten ryhmien on mahdollista käyttää tiloja omaehtoiseen toimintaan.

Gloriassa kokoontuu monikulttuurisia ryhmiä ja tiloissa on mahdollisuus järjestää kursseja, tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyitä. Vapaaehtoisena voit osallistua olemassa olevaan toimintaan tai ideoida uutta.

Ota yhteyttä - tule, koe ja tee!

 

 

MONIKULTTUURIKESKUS GLORIAN TAVOITTEET JA ARVOT

Tavoitteet

• Monikulttuurisuuden edistäminen
• Maahanmuuttajien ja eri etnisten ryhmien tai kansallisten ryhmien tukeminen
• Avoimen ja tasa-arvoisen foorumin rakentaminen kaikille
• Yhteisöllisyyden tukeminen
• Kestävänkehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa

Arvot

Kunnioittaminen, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, inhimillisyys, erilaisuuden hyväksyminen ja oikeuden-mukaisuus. Nämä näkyvät toiminnassamme niin, että

1. Kunnioitamme jokaiset työtä ja toimintaa, kansallisuudesta, iästä, sukupuolesta, asemasta, koulutuk-sesta, uskonnosta ja mielipiteestä riippumatta
2. Taustojemme erilaisuudesta huolimatta, kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, suvaitsevaisesti ja erilaisia mielipiteitä kunnioittaen
3. Kunnioitamme luontoa ja ympäristöä
4. Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti
5. Pyrimme auttamaan toisiamme saavuttamaan tavoitteet
6. Annamme luvan toisille ja itsellemme erehtyä
7. Olemme omia itseämme ja annamme muidenkin olla
8. Tunnistamme omat pelkomme ja ennakkoluulomme ja keskustelemme niistä
9. Käytämme omia silmiä, korvia ja ymmärrystä kun muodostamme näkemystä todesta
10. Etsimme ratkaisuja yhdessä sovitellen ja neuvotellen

Lisätietoja