Gloriassa voit työskennellä eri-ikäisten ja erikielisten ihmisten kanssa.

Meillä kokoontuu esimerkiksi perhe- ja vertaisryhmiä.

Ryhmiin osallistujat ovat eri-ikäisiä, esimerkiksi viikonikäisestä vauvasta satavuotiaaseen pappaan

Ryhmän vaiheet ovat suunnittelu, valmistelu, ohjaaminen ja palautteen keruu.

Näitä tehtäviä tehdään yhdessä työntekijöiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Ohjaustehtävissä työparina voi olla työntekijä, harjoittelija, vapaaehtoinen tai kaikki yhtä aikaa.

Glorian pääkieli on suomi.

Gloriassa voit kuulla noin 40 eri kieltä viikossa.

Monikielellisyys on tärkeää huomioida, kun ryhmiä ohjataan.

Gloriassa voit sekä oppia että opettaa.

Gloriassa pääset turvallisessa ympäristössä puhumaan kaikkia kieliä, joita osaat.

Otamme Gloriaan harjoittelijoita tai työkokeilijoita eri kouluista.

Harjoittelija voi olla suomen kielen opiskelija, peruskoululainen, ammattiin opiskelija tai korkeakouluopiskelija.

Gloriassa on noin 40 harjoittelijaa vuodessa.

Ota ajoissa yhteyttä.

Järjestämme opiskelijoille ja vapaaehtoisille Yleisinfoa Gloriasta -iltapäiviä.

Yleisinfossa tutustumme yhdessä Gloriassa toimimisen pelisääntöihin.

Lopuksi saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea harjoittelun suunnitteluun, jos haluat. Suosittelemme yleisinfoa kaikille harjoittelusta kiinnostuneille.

Lisätietoja Tiinu Ristinen, tiinu.ristinen@gloriajkl.fi tai +35850 438 4267