TAVOITTEET

 • Monikulttuuristen ryhmien tukeminen
 • Avoimen ja tasa-arvoisen foorumin rakentaminen
 • Yhteisöllisyyden tukeminen
 • Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa
 • Eri tahojen ja ihmisten yhteen saattaminen
 • Yhteistyöverkostoissa toimiminen

ARVOT

Meille tärkeitä arvoja ovat kunnioittaminen, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, inhimillisyys, erilaisuuden hyväksyminen ja oikeudenmukaisuus.

Nämä näkyvät toiminnassamme niin, että

 • Kunnioitamme jokaisen työtä ja toimintaa kansallisuudesta, iästä, sukupuolesta, asemasta, koulutuksesta, uskonnosta ja mielipiteestä riippumatta
 • Taustojemme erilaisuudesta huolimatta kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, suvaitsevaisesti ja erilaisia mielipiteitä kunnioittaen
 • Kunnioitamme luontoa ja ympäristöä
 • Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti
 • Pyrimme auttamaan toisiamme saavuttamaan tavoitteet
 • Annamme luvan toisille ja itsellemme erehtyä
 • Olemme omia itsejämme ja annamme muidenkin olla
 • Pyrimme tunnistamaan omat pelkomme ja ennakkoluulomme, ja keskustelemme niistä
 • Käytämme omia silmiämme, korviamme ja ymmärrystämme, kun muodostamme näkemyksiä toisista
 • Etsimme ratkaisuja yhdessä sovitellen ja neuvotellen

GLORIA PÄHKINÄNKUOREESSA

Lisätietoa Gloriasta löytyy alla olevasta PowerPoint-esityksestä

Tietoa Gloriasta

You can find more information about Gloria from the PowerPoint presentation below

About Gloria