ETSITÄÄN VAPAAEHTOISIA

Glorian läksyapu jatkuu syksyllä etänä Zoomin kautta.

Tarvitsemme läksyavustajia tiettyihin kouluaineisiin toisen asteen opiskelijoille, esim. suomen kieli, matematiikka ja fysiikka/kemia.

Läksyavusta sovitaan erikseen, voit toimia läksyapuna omalta kotikoneeltasi käsin tai paikan päällä Gloriassa. Perehdytämme tehtävään.